Tiroid, sağlığınız üzerine çok önemli etkilere sahip küçük bir organdır. Tiroid hastalıkları birçok organ ve sistemi etkiler

  1. Tiroid kanseri: Tiroid kanseri ile diğer kanserler kadar sık karşılaşılmaz ve çoğu hastada tedavi edilebilmektedir. 

  2. Otoimmünite:  Düzgün çalışmayan bir bağışıklık sistemi sıklıkla tiroid bezine saldırır. Bunun sonucunda tiroid bezi ya çok fazla (hipertiroidi) ya da çok az (hipotiroidi) tiroid hormonu üretir.  

  3. Kısırlık:  Tiroid hastalıkları kadınlarda ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Ailenizde tiroid hastalığı hikâyesi mevcutsa, sizin de tiroid hastalığı riskiniz artmıştır. Gebeliğin gerçekleşmemesinde tek sebep tiroid hastalığı ise, tedavi edilmesi ile kısırlık düzelebilir.

  4. Anksiyete/depresyon:  Birçok tiroid hastası duygu durumları ve bilişsel işlevlerinde azalmadan şikâyetçidir. Tiroid yetersizliğine yönelik tedavilerle bu şikayetler giderilebilir. 

  5. İyot eksikliği: İyot tiroid hormonunun temel yapıtaşıdır. Hamilelik sırasında ve sonrasında çocuğun gelişmesi açısından büyük önem taşır. Bu doğal kimyasal elementin eksikliği sizin ve çocuğunuzun sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir

Bu websitesi tiroid kanseri, otoimmünite, kısırlık, anksiyete/depresyon ve iyot eksikliği konularında, tiroid bezinizin sağlığının korunmasında size faydalı olacak bilgiler içermektedir. Kitapçıkta yer alan bilgiler, sağlık uzmanlarının önerileri yerine geçmesi amacıyla hazırlanmamıştır. Kitapçıkta yer alan konularda bir soru veya sıkıntınız olduğunda, harekete geçmeden önce mutlaka konunun uzmanı bir sağlık çalışanına danışmalısınız. 

Tiroid Bezi Hakkında

Tiroid bezi, boyun tabanında yer alan ve kelebek şeklinde bir organdır. Görevi tiroksin (T4), triiodotironin (T3) ve kalsitonin adında üç hormon sentezleyerek1,2 metobalizmanızı kontrol etmektir1.Kanda tiroid hormonlarının doğru miktarda bulunması için tiroid bezi beynin iki farklı bölgesiyle ortak çalışmaktadır: Bu bölgeler, tiroid uyarıcı hormon (TSH) üreten hipofiz bezi ve tirotropin salgılayıcı hormon (TRH) üreten hipotalamus bölgeleridir.3 Tiroid bezi uzun bir süre yeterli miktarda tiroid hormonu üretemediğinde hipotiroidi hastalığı, çok fazla tiroid hormonu üretmesi durumunda ise hipertiroidi hastalığı söz konusudur. .

Referans