Tiroid hastalıkları ve duygudurum bozuklukları arasındaki ilişki

Tiroid hormonları, beyin de dâhil olmak üzere birçok doku ve organı etkiler. Tiroid hastaları, sıklıkla duygu durumlarında ve kavrayışlarında bozulma olduğundan yakınır. Tiroid işlevleri ile duygu durum bozuklukları arasındaki ilişki Dr. C. H. Parry tarafından 1825 yılında tarif edilmiştir.41 Modern görüntüleme tetkikleri sayesinde günümüzde hem hipertiroidi, hem de hipotiroidinin duygu durum ve kavrayışta anlamlı azalmaya yol açtıkları kabul görmektedir.41  Tiroid hastalıklarının duygu durum ve kavrayışta bozulmaya ne şekilde sebep olduğu ise günümüzde kesin olarak bilinmemektedir ve bilimsel çalışma sonuçları birbiriyle çelişmektedir.

Tiroid hormonları ana rahmindeki çocuğun beyin gelişiminde kilit öneme sahiptir. Erişkin beynindeyse metabolik aktiviteyi düzenler. Tiroid hormonu eksikliği (hipotiroidi) beyinde majör depresyona benzer değişikliklere sebep olur.42 Tiroid hormonu fazlalığında (hipertiroidi) ise psikiyatrik ve nöropsikolojik işlevlerde ölçülebilir değişiklikler olduğu gözlenmiştir.43

 

 

Referans

  • 43Hage MP and Azar ST. The Link between Thyroid Function and Depression. J Thyroid Research 2012; 2012: 590648 doi: 10.1155/2012/590648
  • 44Pilhatsch M, Marxen M, Winter C et al. Hypothyroidism and mood disorders: Integrating novel insights from brain maging techniques. Thyroid Research 2011; 4 (1): 53. Full text available:http://www.thyroidresearchjournal.com/content/4/S1/S3 Accessed January 2014
  • 45The American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists Taskforce. Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Thyroid 2011; 21 (6): 593- 641