Dört farklı tip tiroid kanseri mevcuttur:4 Papiller tiroid kanseri en sık rastlanan kanser türüdür ve tiroid kanseri hastaların %70-80’inde bu tiple karşılaşılmaktadır. Her yaştan hastada gözlenebilen bu kanserin tipik özellikleri, yavaş büyümesi ve boyun lenf nodlarına yayılma eğilimi göstermesidir.5 Foliküler tip kanser, tiroid kanseri hastaların %10 -15’inde gözlenir. Papiller tip gibi bu kanser de yavaş büyür, lenf nodlarına, kan ve diğer dokulara yayılır. Özellikle kemikler ve akciğerler hedef organları arasındadır. Papiller tip gibi bu kanser de tedaviye iyi yanıt verir ve birçok hasta tamamen iyileşir.5 Medüller tip tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin % 5-10’unu oluşturur ve sıklıkla kalsitonin seviyelerinde artışa neden olur. Kalıtsal bir kanserdir ve yavaş ilerler. RET proto –onkogen adı verilen bir gende oluşan mutasyon anneden çocuğa geçmektedir. Bu nedenle medüller tip tiroid kanseri gözlenen hastaların yakınlarında da genetik mutasyona yönelik tetkik gerçekleştirilmelidir.5 Tiroid kanserlerinin %2’sinden azını oluşturan anaplastik tip tiroid kanseri, en nadir gözlenendir. Hızla yayılma gösterir ve tedavisi güçtür.5

 

Bunları biliyor muydunuz?

Tiroid kanseri nadir bir hastalıktır. Avrupa Birliğinin 27 ülkesinde karşılaşılma sıklığı her yıl 100,000 kadın ve erkekte 12.1, A.B.D. ise 19.7’dir.6  Tiroid kanseriyle karşılaşılma sıklığının en düşük olduğu bölgelerse 100,000 kişide 5.2 ile Asya (batı Asya) ve 2.1 ile Afrikadır (Orta Afrika). 6 

Referans